• Direktor: Esad Purdić, diplomirani teolog
 • Pedagog: Mersija Bojić, diplomirani pedagog-psiholog
 • Sekretar: Nataša Marošević, dipl. pravnik
 • Pozderović Hatidža, administrativno-finansijski radnik
 • Brčaninović Suad, profesor razredne nastave
 • Jakubec Snježana, profesor razredne nastave
 • Aljić Almira, profesor razredne nastave
 • Zoletić Mediha, profesor razredne nastave
 • Mustafučić Azemina, profesor razredne nastave
 • Hadžiavdić Amila, profesor razredne nastave
 • Salkić Fikreta, profesor razredne nastave
 • Jusufović Indira, profesor razredne nastave
 • Brkić Senad, profesor razredne nastave
 • Muhić Medisa, profesor razredne nastave
 • Aljić Edina, nastavnik bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
 • Brčaninović Edina,  nastavnik bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
 • Mujkić Aida, profesor engleskog jezika i književnosti
 • Mazić Sanita, profesor engleskog jezika i književnosti
 • Tadić Mirjana, profesor engleskog jezika i književnosti
 • Selić Mebrura, profesor njemačkog jezika i književnosti
 • Andrić Svjetlana, nastavnik matematike i fizike
 • Salaharević Elvira, nastavnik hemije i kulture življenja, profesor matematike i informatike 
 • Sabitović Elvira, profesor fizike
 • Hodžić Subhija, nastavnik hemije i biologije
 • Mešić Senada, profesor tehničkog odgoja i informatike
 • Alimanović Suada, profesor tehničkog odgoja
 • Kasumović Arisa, nastavnik muzičke kulture
 • Noćajević Ramo, nastavnik likovne kulture
 • Beširović Eldina, profesor tjelesnog odgoja i sporta
 • Kamenjašević Dina, profesor tjelesnog odgoja i sporta
 • Alimanović Alen, profesor historije i geografije
 • Mujkanović Sanela, profesor geografije
 • Srabović Edina, profesor historije
 • Čičkušić Selma, profesor islamske vjeronauke
 • Ejubović Nedžad, nastavnik islamske vjeronauke
 • Fajić Edisa, bibliotekar
 • Mušić Jasmina, higijeničar
 • Pepić Ajiša, higijeničar
 • Mazić Sabina, higijeničar
 • Mešić Vahida, higijeničar
 • Brčaninović Ifeta, higijeničar
 • Taletović Mediha, higijeničar
 • Zukić Nermina, higijeničar-ložač
 • Memagić Suad, domar
 • Mešić Mevludin, domar-ložač
 • Musić Sejfudin, domar -ložač