Danas je u našoj školi održana radionica za nastavnike u saradnji sa nevladinom organizacijom Amica Educa na temu: ” Prevencije rodno zasnovanog nasilja”

Edukacija o konceptu roda i rodne ravnopravnosti kroz teoretske i interaktivne lekcije o spolu, rodu, stereotipima, predrasudama, rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju.

Edukacija “prevencija rodno zasnovanog nasilja” i projekat

” Prekidanje tišine o rodno zasnovanom nasilju” se sprovodi uz saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke TK

Categories: Vijesti