Međunarodni dan obrazovanja u svijetu se obilježava se 9. februara i posvećen je jačanju uloge obrazovanja za uspostavljanje globalnog mira, razvoja i napretka. Ove godine UNESCO će Međunarodni dan obrazovanja obilježiti na temu „Oporavak i revitalizacija obrazovanja za generaciju COVID-19“.

Dana 09.02.2021. godine i naša škola je obilježila Međunarodni dan  obrazovanja, pod vodstvom nastavnica Siočić Elma i Sahalarević Elvira..

Na časovima odjeljenske zajednice sa učenicima sedmih razreda smo napravili jedan pano na hamer papiru. Učenicima je bio zadatak da istraže pojam obrazovanja, i da nam u školi prikažu šta su to našli, a zatim smo to polijepili na naš pano. Učenici su takođe crtanjem određenih pojmova iz obrazovanja doprijenili da pano izgleda što zanimljivije.

U ovom vremenu pandemije, obrazovanje je izloženo mnogim promjenama, od zaštite učesnika u obrazovno-odgojnom procesu do načina i modela izvođenja nastave, komunikacije i validacije. Zato je sad vrijeme da se kontinuirano jača saradnja i solidarnost kako bi se obrazovanje stavilo u središte oporavka i prevazišle prepreke njegove dostupnosti.

   

Categories: Vijesti