Dana 09.07.2020. godine izvršena je primopredaja dužnosti direktora između Sanite Mazić i Purdić Esada.

 

U sklopu primopredaje prenesena je i informacija o još jednoj donaciji a radi se o Javnom konkursu za dodjelu donacija u 2020. godini od strane Raiffeisen BANK. Naime, u sklopu svog projekta “Društveno smo odgovorni”  Raiffeisen BANK će pored ostalih 39 podržati i naš projekt “Adaptacija kabineta za obaveni vid predškolskog odgoja i obrazovanja” koji ima za cilj povećati prostorne kapacitete za izvođenje razredne nastave, što je predstavljalo problem organizacije nastavnog procesa u našoj školi u proteklom periodu.

Categories: Vijesti