Na Svečanoj akademiji u povodu Dana škole Lejla Kuljančić zvanično je proglašena za učenicu generacije za školsku 2018/19. godinu

 

Lejlini rezultati u toku devetogodišnjeg školovanja:

Ekipna takmičenja:

VI razred:

                 – 2. mjesto ekipno na općinskom takmičenju iz Mina – NUS

                 -1. mjesto ekipno na općinskom takmičenju iz matematike

VII razred:

                 – 4.mjesto ekipno na općinskom takmičenju iz Mina- NUS       

                 – 4.mjesto ekipno na općinskom takmičenju iz pružanja prve pomoći

                 – 2. mjesto ekipno na općinskom takmičenju iz matematike

VIII razred:

                     – 2.mjesto ekipno na općinskom takmičenju iz vjeronauke

                     – 2.mjesto  ekipno na općinskom takmičenju iz matematike

                     – 4. mjesto ekipno na općinskom takmičenju iz pružanja prve pomoći

                     – 3. mjesto ekipno na općinskom takmičenju iz košarke

IX razred:

                  – 2. mjesto ekipno na općinskom takmičenju iz vjeronauke

                  – 1.mjesto ekipno na općinskom takmičenju iz matematike

                  –  1.mjesto ekipno na općinskom takmičenju iz hemje

                  –  4.mjesto ekipno na općinskom takmičenju iz pružanja prve pomoći

                  –  4.mjesto ekipno iz njemačkog jezika

I razred:

             – diploma za učenika prvog razreda

II razred:

             -pohvala za odličan uspjeh iz svih predmeta i primjereno vladanje

III razred:

              -diploma za učenika trećeg razreda

              -općinsko učešće na 20. Mektebskom takmičenju na nivou Medžlisa IZ Živinice

IV razred:

            -općinsko učešće na 21. Mektebskom takmičenju na nivou Medžlisa IZ Živinice

-osvojeno 1. mjesto za najbolji literarni rad na temu: „Trebala mi je pomoć, svi su samo gledali.“

             – nastup u BKC-u u Živinicama, Dan dječije knjige

             –  nastup u BKC-u u Živinicama, „Sedmica mira“

V razred:

              – diploma za učenika petog razreda

              – općinsko učešće na 22. Mektebskom takmičenju na nivou Medžlisa IZ Živinice

              – pohvala za aktivnosti na časovima društva

VI razred:

             – 1. mjesto na školskom takmičenju iz matematike

            -diploma za pojedinačno osvojeno 2. mjesto na općinskom takmičenju iz matematike

            -7.mjesto na kantonalnom takmičenju iz matematike

            – diploma za učenika svih šestih razreda

           – općinsko učešće na 23. Mektebskom takmičenju na nivou Medžlisa IZ Živinice

           – zahvalnica za doprinos i rad u afirmaciji škole, Vijeće učenika

VII razred:

            – certifikat za konkurs „The Goi Peace Foundation“ 2017

– zlatna medalja i diploma na državnom festivalu plesa Sarajevo- Just dance fest, solo ples 9. mjesto

            – učešće na proslavi Dana rudara 21. Decembar 2017. U OŠ „Đurđevik“ sa samostalno  napisanom recitacijom „Rudar“

            – učešće na manifestaciji Mjesec knjige u BKC-u Živinice sa literarnim radom „Knjiga, moj najbolji prijatelj“

             – učešće na konkursu „Obojimo svijet bojama mira i ljudskih prava“ sa samostalno napisanim radovima „Imamo pravo na mir“ i „Djeca boje svijet“

             – 4.mjesto na školskom takmičenju iz engleskog jezika

             -1.mjesto na školskom takmičenju iz matematike

             – 2. mjesto na općinskom takmičenju iz matematike

             – učešće na kantonalnom takmičenju iz matematike

             – učešće na općinskom takmičenju iz historije

             – 4. mjesto na općinskom takmičenju iz pružanja prve pomoći

             – diploma za „Živinički šampion znanja 2017“

             – diploma za učenika  sedmog razreda

             – općinsko učešće na 24. Mektebskom takmičenju na nivou Medžlisa IZ Živinice

VIII razred:

             – učešće na manifestaciji „Peti međunarodni književni susreti Lejle Avdić- Udruženje moja generacija Banovići“

              – priznanje za učešće na prvoj „Dječijoj likovnoj koloniji Živinice 2017“

              – 1.mjesto na školskom takmičenju iz vjeronauke

              – 4. mjesto na općinskom takmičenju iz vjeronauke

              – 1. mjesto na školskom takmičenju iz biologije

              – 3. mjesto na općinskom takmičenju iz biologije

              – 1. mjesto na školskom takmičenju iz matematike

              – 3. mjesto na općinskom takmičenju iz matematike

               – učešće na kantonalnom takmičenju iz matematike                

               – općinsko učešće na 25. Mektebskom takmičenju na nivou Medžlisa IZ Živinice

               – medalja za učešće na II MINI basket festivalu- Tuzla 2018

IX razred:

           – učešće na konkursu za učenike osnovnih škola općine Živinice za literarni rad na     temu „Moja školska biblioteka- čuvar znanja“

            – 1.mjesto na školskom takmičenju iz njemačkog jezika

            – učešće na školskom takmičenju iz engleskog jezika

            – 1.mjesto na školskom takmičenju iz vjeronauke

            – 4.mjesto na općinskom takmičenju iz vjeronauke

            – 1. mjesto na općinskom takmičenju iz njemačkog jezika

            – 1. mjesto na školskom takmičenju z matematike

            – 2. mjesto na općinskom takmičenju iz matematike

            – 1. mjesto na školskom takmičenju iz hemije

            – 1. mjesto na općinskom takmičenju iz hemije

             – učešće na kantonalnom takmičenju iz matematike

             – 3.mjesto na kantonalnom takmičenju iz njemačkog jezika

             – priznanje za učešće na „Dječijoj likovnoj koloniji 2018“

             –  učešće na Likovnoj radionici u okviru Drugog festivala umjetnosti za djecu 2019

–  4. mjesto na kantonalnom takmičenju iz hemije

             – općinsko učešće na 26. Mektebskom takmičenju na nivou Medžlisa IZ Živinice

             – osvojena nagrada na konkursu Manevarac- kantonalni nivo, pjesma „Prođoh

               Bosnom kroz gradove“

Rukovodilac ili bila u predsjedništvu odjeljenske zajednice školske:

                  I razred:

                               – rukovodilac odjeljenske zajednice- predsjednica 2010/2011.

                 II razred:

                            – rukovodilac odjeljenske zajednice- predsjednica 2011/2012.

                 III razred:

                                – rukovodilac odjeljenske zajednice- predsjednica 2012/2013.

                 IV razred:

                                – rukovodilac odjeljenske zajednice- predsjednica 2013/2014.

                V razred:

                                – rukovodilac odjeljenske zajednice- predsjednica 2014/2015.

                VI razred:

                                – rukovodilac odjeljenske zajednice- predsjednica 2015/2016.

                VII razred:

                                – rukovodilac odjeljenske zajednice- predsjednica 2016/2017.

                VII razred:

                                – rukovodilac odjeljenske zajednice- predsjednica 2017/2018.

                IX razred:

                                – rukovodilac odjeljenske zajednice- predsjednica 2018/2019.

Rukovodilac Vijećem učenika:

               VI razred:

                                  – zamjenik predsjednika Vijeća učenika

               VII razred:

                                  – zamjenik predsjednika Vijeća učenika

               VIII razred:

                                  – predsjednik Vijeća učenika

               IX razred:

                                  – predsjednik Vijeća učenika

Učestvovala u radu Vijeća učenika školske:         

                 I razred:

                                – član Vijeća učenika

              II razred:

                                – član Vijeća učenika

               III razred:

                                 – član Vijeća učenika

               IV razred:

                                 – član Vijeća učenika

               V razred:

                                 – član Vijeća učenika

Učestvovala u nastupima izvan škole:

IV razred:

                  – nastup u BKC-u u Živinicama, Dan dječije knjige

                  – nastup u BKC-u u Živinicama, „Sedmica mira“

VII razred:

                  – učešće na državnom festivalu plesa Sarajevo- Just dance fest

                  – učešće na manifestaciji Mjesec knjige u BKC-u Živinice sa literarnim radom „Knjiga, moj najbolji prijatelj“

                   – učešće na proslavi Dana rudara 21. decembar 2017. u OŠ „Đurđevik“

VIII razred:

                    – učešće na prvoj „Dječijoj likovnoj koloniji Živivnice 2017“

                    – učešće u Stocu, 20.10.2017.god.

                        – učešće u Tešnju, 21.2.2018.god.

IX razred:

             – učešće na Likovnoj radionici povodom „Drugog festivala umjetnosti za djecu 2019.“             

              – učešće na Likovnoj koloniji

 Učestvovala u vannastavnim aktivnostima:

I razred:

              – nastupi na školskim priredbama (dramska, recitatorska sekcija)

II razred:

             – nastupi na školskim priredbama (dramska, recitatorska sekcija)

III razred:

               – nastupi na školskim priredbama (dramska, recitatorska sekcija)

               – član literarne i likovne sekcije

IV razred:

              – nastupi na školskim priredbama

              – član literarne, likovne i dramske sekcije

V razred:

              – nastupi na školskim priredbama

              – sekcije: hor, recitatorska, literarna i dramska

VI razred:

              – nastupi na školskim priredbama

              – sekcije: hor, Mine- NUS, recitatorska

VII razred:

             – nastupi na školskim priredbama

             – član sekcije prve pomoći, košarkaške, stvaralaštva i hora

VIII razred:

             – nastupi na školskim priredbama

             – član prve pomoći, novinarske, košarkaške sekcije i hora

IX razred:

            – nastupi na školskim priredbama

            – sekcije: član prve pomoći, novinarske, košarkaške sekcije

 Rezultati postignuti u vannastavnim aktivnostima ( na sportskom i kulturnom polju)

             – nastup u BKC-u u Živinicama, Dan dječije knjige

             –  nastup u BKC-u u Živinicama, „Sedmica mira“

            – učešće na proslavi Dana rudara 21. Decembar 2017. U OŠ „Đurđevik“ sa samostalno         napisanom recitacijom „Rudar“

            – učešće na manifestaciji Mjesec knjige u BKC-u Živinice sa literarnim radom „Knjiga, moj najbolji prijatelj“

             – učešće na konkursu „Obojimo svijet bojama mira i ljudskih prava“ sa samostalno napisanim radovima „Imamo pravo na mir“ i „Djeca boje svijet“

– pismene pohvale Nastavničkog vijeća za postignute rezultate u vannastavnim aktivnostima

– diplome za učenika razreda (najbolji učenik) u I , III , V , VI , VII , VIII razredu

– pohvala za odličan uspjeh iz svih predmeta i primjereno vladanje u II razredu

– zahvalnica za doprinos i rad u afirmaciji škole, Vijeće učenika

 – diploma za „Živinički šampion znanja 2017“

 Van školske aktivnosti, volontiranje ( sportske, kulturne, društvene, humanitarne, rad u nevladinim organizacijama)

– certifikat za konkurs „The Goi Peace Foundation“ 2017

– zlatna medalja i diploma na državnom festivalu plesa Sarajevo- Just dance fest, solo ples 9. Mjesto

– medalja za učešće na II MINI  basket festivalu- Tuzla 2018

– učešće na konkursu za učenike osnovnih škola općine Živinice za literarni rad na     temu „Moja školska biblioteka- čuvar znanja“

–  učešće na Likovnoj radionici u okviru Drugog festivala umjetnosti za djecu 2019

– učešće na Jezičko-književnoj olimpijadi

– priznanje za učešće na prvoj „Dječijoj likovnoj koloniji Živinice 2017“

– priznanje za učešće na „Dječijoj likovnoj koloniji 2018“

– učešće na manifestaciji „peti međunarodni književni susreti Lejle Avdić- Udruženje moja generacija Banovići“

Kursevi

-završen kurs informatike

– ples kursa, Plesni studio „Dinna“

– ABC basket, škola košarke

– završena mektebska nastava od I do IX razreda

 

Categories: Vijesti