Realizovan ogledno-ugledni čas bosanskog, hrvatskog srpskog jezika i književnosti i informatike,  a u okviru projekta “Razvijanje čitalačke kulture i navika učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona”

 

U četvrtak 11.04.2019. godine nastavnice Azemina Mustafičić, Edina Brčaninović i Elvira Salaharević realizovale su ogledni čas bosanskog, hrvatskog srpskog jezika i književnosti i informatike za učenike trećeg i devetog razreda.

Nastavna jedinica “Lektira: “Aska i vuk” Ivo Andrić” obrađena je na sasvim drugačiji način.

U realizaciji ogledno-uglednog časa u uvodnom dijelu je odigrana igra ogledalo , a zatim pogledan isječak iz baleta ¨Aska i vuk¨. 

A zatim su učenici radili po grupama. Prva grupa je imala zadatak da napiše tok događaja u pripovjetci, druga grupa je radila na prevođenju dijela teksta/dijaloga na engleski , a treća na njemački jezik.

Zadatak četvrte grupe bio je da uradi afiše o tekstu, učenici trećeg razreda su radili na papirima u boji, dok su učenici devetog razreda radili na računaru, isprintali i podijelili učenicima iste.

Učenici su marljivo radili na rješavanju postavljenih zadataka.

 .

Peta grupa je radila na izradi novinskog članka u okviru koga su radili intervju sa glavnim likovima pripovjetke i pripremili izvještaj o oglednom času za školski list ¨Nestaško¨.

Šesta grupa je radila facebook profile Aske i vuka na papirima u boji, gdje  se lik vuka predstavio na drugačiji /ljepši način od realnog, kako bi privukao nevinu ovčicu u prijatelje. Također su radili i kratak razgovor ¨chat-a¨ između Aske i vuka.

Drugi zadatak ove grupe (deveti razred)  je da napravi Power point prezentaciju lektire i pokažu da se obrada lektire može predstaviti i na ovakav drugačiji način, upotrebom informacionih tehnologija.

Realizovanim časom su bili oduševljeni učenici i nastavnici koji su prisustovali istom.

Categories: Vijesti