Učenici i nastavnici naše škole danas su obilježili 2. april – Međunarodni dan dječije knjige

 Obilježavanje Dana dječije knjige u našoj školi ove godine povezano je sa aktivnostima u okviru projekta “Razvijanje čitalačke kulture i navika učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona” u sklopu kojega smo obogatili bibliotečki fond sa 20ak naslova i 210 knjiga.    

  Danas smo u našoj školi prvi čas posvetili čitanju. Učenici i nastavnici su čitali djela po slobodnom izboru.    U okviru ovog projekta pokrenuli smo i akciju “Knjiga za moju školu” u kojoj su i učenici i nastavnici u skladu sa svojim mogućnostima za školsku biblioteku poklonili knjigu iz svojih kućnih mini biblioteka.

Cilj ove aktivnosti bio je sam naziv pomenutog projekta.

Nastavnice Azemina Mustafičić i Suada Alimanović bile su inicijatori i organizatori ovih aktivnosti.

Categories: Vijesti