POSLJEDICE IZOSTAJANJA SA NASTAVE

Svi znaju najmanje par školaraca koji izbjegavaju nastavu na ‘teške’ dane

Javna je tajna da postoje učenici kojima roditelji u trenucima gužve u školskom rasporedu, testova ili usmenih ispitivanja dozvoljavaju da izostaju sa nastave te to kasnije uredno opravdaju pred razrednicima. Svatko će se složiti da je u razredu imao/ima barem jednog takvog kolegu, koji često nije prisutan za vrijeme stresnih dana u školi.

Bijeg iz škole i prekomjerno izostajanje s nastave predstavljaju jedan od značajnih i pouzdanih pokazatelja neuspjeha učenika i škole u cjelini.

Zbog bijega i prekomjernog izostajanja s nastavnih sati znanje učenika postaje nepotpuno, iscjepkano i nefunkcionalno pa takav učenik teško prati odvijanje nastavnog procesa, zaostaje u nastavi, ne izvršava školske i domaće obaveze, često prepisuje zadatke, postaje nesamostalan, neaktivan, kampanjski radi, reda slabe cjene, snižava svoj uspjeh, ponavlja razred, a nerijetko i prekida školovanje.

Svaki izostanak s redovne nastave, slobodnih aktivnostii izvannastavne djelatnosti se izravno reflektira i negativno odražava na kvalitetu i kvantitetu znanja učenika i njegov opći uspjeh, a prekomjerno izostajanje učenika s nastave i bijeg iz škole može imati, pored neuspjeha na obrazovnom planu, i dalekosežnije negativne posljedice u odgoju i formiranju mlade ličnosti, pogotovo ako dijete to vrijeme provodi u lošem društvu. 

Treba se suočiti sa posljedicama odgađanja obaveza

Najlakše je opravdati izostanak i odgoditi neizbježno, no na takav način samo učimo da bježimo od problema. Nedopustivo je ne doći na nastavu zbog lijenosti i nenaučenog gradiva. Testovi i ispitivanja uglavnom se unaprijed najavljuju, pa ako se 20 učenika spremilo i uredno došlo na nastavu, zašto bi nekome drugome izostanak bio opravdan?

  

 

Neke od negativnih  posljedica izostajanja sa nastave su:

 

 • Teže usvajanje gradiva
 • Slabiji uspjeh u učenju
 • “Kampanjsko učenje”
 • Razvijanje neodgovornosti i bježanje od obaveza
 • Nekvalitetno provođenje vremena (iskušenje druženja sa pogrešnim ljudima i nastajanje dodatnih problema)
 • Odvajanje i udaljavanje od drugara iz razreda

 

Prednosti redovnog pohađanja nastave:

 1. * lakše ćemo savladati iusvojiti gradivo a tako imati i bolji uspjeh
 2. * postati ćemo odgovorni I savjesni ljudi
 3. * nećemo doći u iskušenje da se družimo sa pogrešnim ljudima
 4. * dati ćemo svoj doprinos da naša odjeljenska zajednica pobijedi na takmičenju i osvoji nagradu
 5. * dobiti ćemo pohvalu kao učenik koji redovno pohađa nastavu

 

 

VIŠĆA DONJA, NOVEMBAR 2017. GODINE

 

Categories: Vijesti