Pravni status organizacije

Javna ustanova Osnovna škola “Višća” u Višći je upisana u sudski registar kod Višeg suda u Tuzli broj U/I-787/93 od 11.08.1993. godine pod brojem 1. Škola je upisana u registar osnovnih škola koji vodi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Bosne i Hercegovine, broj: 84 pod brojem 84. od 2001. godine i Rješenjem o upisu škole u Registar osnovnih škola,  broj: 10-38-4386/01 od 21.06.2001. godine.

Školsko područje Javne ustanove Osnovne škole “Višća” obuhvata sljedeće mjesne zajednice: Donja Višća, Gornja Višća, Šišići i Šahići.

Osnovna devetorazredna škola se nalazi u Višći, a područne četverorazredne škole u Gornjoj Višći i Šahićima. Udaljenost područne škole Gornja Višća od centralne škole iznosi 5 km, a područne škole Šahići 4 km.

Objekat škole u Višći Donjoj završen je 1946. godine, uz pomoć sekcije koja je gradila prugu Brčko-Banovići. Rad u novoizgrađenom objektu je počeo 1947. godine i nastava je izvođena samo u razrednoj nastavi. Učenici koji su nastavljali obrazovanje nastavu su pohađali u Živinicama ili Đurđeviku.

Dogradnjom i proširenjem objekta od 1968. godine, nastavu je moguće pohađati do osmog razreda i tada je bilo upisanih 903 učenika. U međuvremenu je Osnovna škola Gornja Višća koja je egzistirala kao zasebna škola postala područna škola u Višći Donjoj.

Mandat organizacije

 Odgoj i obrazovanje učenika od prvog do devetog razreda osnovnog obrazovanja.

Misija, (osnovna funkcija, svrha)
Vizija organizacije

Osnovna škola  je devetogodišnja škola za učenike uzrasne dobi  od 6 do 15 godina. Imamo solidne prostorne uslove koje svakodnevno nastojimo poboljšati. Ohrabrujemo kreativnost i slobodu mišljenja svakog djeteta, nastavnika i roditelja. Crpimo infarmacije i viđenja i svih nama dostupnih izvora. Stvaramo uslove da se učenici i njihovi roditelji prijatno osjećaju u školi. Ne želimo da budemo mjesto gdje su učenici izloženi stresnim situacijama, raznim vidovima preopterećenosti ili bilo kakve neprijatnosti. Svi učenici imaju jednake šanse za uspjeh uz poštovanje razlika u sklonostima i sposobnostima, kao i razvojnog i socijalnog okruženja iz kojeg dolaze. Učenik ima šanse da postigne svoj maksimum.

Nastojimo da kod svakog pojedinca razvijamo osjećaj pripadnosti zajednici, da njegujemo sve vrste različitosti među ljudima i takve različitosti kroz praksu i djelovanje pretvaramo u bogatstvo zajednice, korist, osjećaj zavičajnosti i pripadnost ne samo kulturi nego i svim pozitivnim civilizacijskim tokovima čovječanstva.

Posebna briga je podmlađivanje nastavnog kadra, njegova stručna obuka i razvoj dobrih međuljudskih odnosa.

Škola je svakodnevno otvorena za sve vidove saradnje sa roditeljima učenika i širom lokalnom zajednicom, za sve vrste obrazovnih i kulturnih usluga, za razne vidove slobodnih i vannastavnih aktivnosti, za izradu razvojnih projekata koji su zajednički interes škole, učenika, roditelja i lokalne zajednice.

Osnovni cilj: Kvalitetan odgoj i obrazovanje djece od I do IX razreda osnovne škole.

Historijat organizacije

Objekat škole u Višći Donjoj završen je 1946. godine, uz pomoć sekcije koja je gradila prugu Brčko-Banovići. Rad u novoizgrađenom objektu je počeo 1947. godine i nastava je izvođena samo u razrednoj nastavi. Učenici koji su nastavljali obrazovanje nastavu su pohađali u Živinicama ili Đurđeviku.

Dogradnjom i proširenjem objekta od 1968. godine, nastavu je moguće pohađati do osmog razreda i tada je bilo upisanih 903 učenika. U međuvremenu je Osnovna škola Gornja Višća koja je egzistirala kao zasebna škola postala područna škola u Višći Donjoj. Nakon toga je napravljena i nova područna škola u Brnjici koja je na žalost u ratu 1992. godine do temelja srušena. Umjesto tog objekta Mjesna zajednica Šahići je ustupila dio prostora Mjesne zajednice u kojem se trenutno odvija nastava do četvrtog razreda. Dakle trenutno, škola u svom sastavu pored matične škole, ima i dvije područne škole: područna škola Gornja Višća,  i Šahići, a prihvata djecu iz naseljenih mjesta: Gornja Višća, Donja Višća, Šahići, Odorovići, Šišići, Oskova i Litve.