JU Osnovna škola "Višća" Višća Donja
16 Muslimanske brigade 137
75270 Živinice
Email: os.visca@montk.gov.ba
Tel: 035 767 248

Esad Purdić (Direktor)
Naida Osmanović(Sekretar) 
Mersija Bojić  (Pedagog)