JU Osnovna škola "Višća" Višća Donja
16 Muslimanske brigade 137
75270 Živinice
Email: viscaos@live.com
Tel: 035 767 248

Sanita Mazić (Direktor)
Rifat Brčaninović (Sekretar)
Mersija Bojić  (Pedagog)