• Direktor: Purdić Esad , diplomirani teolog
 • Pedagog: Bojić Mersija, diplomirani pedagog-psiholog
 • Sekretar: Osmanović Naida, dipl. pravnik
 • Administrativno-finansijski radnik: Pozderović Hatidža, 
 • Brčaninović Suad, profesor razredne nastave
 • Jakubec Snježana, profesor razredne nastave
 • Aljić Almira, profesor razredne nastave
 • Zoletić Mediha, profesor razredne nastave
 • Mustafučić Azemina, profesor razredne nastave
 • Alikadić Melisa, profesor razredne nastave
 • Salkić Fikreta, profesor razredne nastave
 • Jusufović Indira, profesor razredne nastave
 • Brkić Senad, profesor razredne nastave
 • Muhić Medisa, profesor razredne nastave
 • Aljić Edina, nastavnik bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
 • Brčaninović Edina,  nastavnik bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
 • Mujkić Aida, profesor engleskog jezika i književnosti
 • Omerović Merisa, profesor engleskog jezika i književnosti
 • Mazić Sanita, profesor engleskog jezika i književnosti
 • Poljić Alisa, profesor engleskog jezika i književnosti
 • Selić Mebrura, profesor njemačkog jezika i književnosti
 • Andrić Svjetlana, nastavnik matematike i fizike
 • Salaharević Elvira, nastavnik hemije i kulture življenja, profesor matematike i informatike 
 • Đulović Irma, profesor matematike 
 • Hadžić Safeta, profesor fizike
 • Hodžić Subhija, nastavnik hemije i biologije
 • Ikanović Edisa, profesor biologije
 • Mešić Senada, profesor tehničkog odgoja i informatike
 • Suada Alimanović, profesor tehničkog odgoja
 • Beširović Mensur, nastavnik muzičke kulture
 • Noćajević Ramo, nastavnik likovne kulture
 • Živković Dražan, profesor tjelesnog odgoja i sporta
 • Alimanović Alen, profesor historije i geografije
 • Kudumović Senada, profesor geografije
 • Edina Srabović, profesor historije
 • Mehanović Mevla, nastavnik islamske vjeronauke
 • Ejubović Nedžad, nastavnik islamske vjeronauke
 • Alić Adil, bibliotekar
 • Mušić Jasmina, higijeničar
 • Pepić Ajiša, higijeničar
 • Mazić Sabina, higijeničar
 • Mešić Vahida, higijeničar
 • Brčaninović Ifeta, higijeničar
 • Zukić Nermina, higijeničar-ložač
 • Memagić Suad, domar
 • Mešić Mevludin, domar-ložač
 • Čerkezović Nedžad, domar -ložač