Konačne rang liste kandidata prijavljenih na Konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika

  

  

  

  

Obzirom da istekom žalbenog roka na rang-liste nije bilo izjavljenih prigovora liste od dana 21.08.2019. godine su stekle svojstvo konačnosti i u skladu sa istim donesene su odluke o prijemu prvorangiranih kandidata kako slijedi:

Categories: Vijesti