Danas smo obilježili Međunarodni dan obrazovanja. Ovom prilikom su učenici osmog i devetog razreda, sa nastavnicama Salaharević Elvirom i Mešić Senadom, organizovali debatu na temu “Ocjena (ni)je mjerilo znanja”. 

   

                                     

Categories: Vijesti